René Schutte Hoveniersbedrijf

cultuur technische

projecten

Cultuur technische Projecten

Hierbij ligt onze focus op de complete aanleg en onderhoud van (semi) openbare ruimten. Cultuurtechniek is de techniek die van belang is bij het in cultuur brengen en houden van landoppervlakken. In Nederland rekent men hieronder onder andere maatregelen als waterbeheersing, verbetering van de verkaveling, grondverbetering en landaanwinning.* 

Een tijd geleden hebben we deze ‘tak’ van ons bedrijf onderverdeeld onder een nieuw bedrijf: Schutte Groenvoorziening B.V. Hiermee richten we ons vooral op opdrachtgevers als overheden, waterschappen, stichtingen, wooncorporaties en verenigingen van eigenaren. Ook werken wij voor diverse aannemers waarbij we alle groenwerkzaamheden volgens bestek of op regiebasis uitvoeren.